Category Archives: ไวรัส

วิธีการเอาออก “UNICEF” email virus

เรื่อง “UNICEF” email virus “UNICEF” email virus เป็นจอมปลอม adverts,เหมือนจะเกิดขึ้นจากการสื่อไม่สนเรื่อ-การรองรับโปรแกรม จอมปลอมเหล่านี้โฆษณาปกติตั้งใจจะหลอกใช้ในการหมุนควรเทคนิค-สนับสนุนตัวเลขที่หลอกลศิลปินจะพยายามเข้าใจการเข้าใช้งานทางไกล name ไป O หรือขายไม่มีประโยชน์เครื่องมือหรือบริการ. ถ้าคุณกำลังรับมือกับ adware มันจะไม่เป็นเรื่องน่าตกใจถ้า adverts ถูก invasive และกฏขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้ง คุณอาจจะต้องเจองสื่อไม่สนเรื่อ-การรองรับโปรแกรมรู้ว่ามีการแพร่กระจาถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินให้ความสนใจระหว่างอิสระการติดตั้งโปรแกรม. แค่ทำความเข้าใจกันหน่อยนะว่าที่ advertisements จะไม่ทำอันตรายของคุณพิวเตอร์ดังนั้นตราบใดที่คุณไม่โทรหา scammers ไม่มีอันตรายจะต้องทำให้เสร็จ เหตุผลที่โทรมามันไม่ใช่ความคิดฉลาดเป็นเพราะคุณจะต้มตุ๋นออกจากกองเงินหรือพวกเขาน่าจะตั้งเป็นของ malware. ทนอยู่ในใจที่คุณไม่ควรจะอนุญาตให้บางน่าสงสัยช่างเทคนิต้องการเข้าถึงจากทางไกลคอมพิวเตอร์ของคุณ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกโฆษณาป๊อปด้วยแล้วก็อยู่ในของเบราว์เซอร์ และเมื่อถึงตอนนี้โฆษณาอย่าสนใจมันคุณเป็นเครื่องไม่ได้อยู่ในอันตรายก็ไม่รู้เหมือนกันคือข้อมูลของคุณ. และถ้าคุณยุติการรอรับการเชื่อมต่อ “UNICEF” email virus ที่ adware ที่โฆษณาควรจะไม่ปรากฏกายแล้ว